Τα ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από 8 άτομα που καλύπτουν τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας.

Συγκεκριμένα:

Ανθρώπινο Δυναμικό

Γενική Διευθύντρια – Συντονίστρια Προγραμμάτων

Γκικοπούλου Γεωργία

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, ΕΜΠ

Τμήμα Μελετών & Υποστήριξης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Καρβούνη Παρασκευή

Διπλ. Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός

M.Sc. Διαχείριση & Τεχνολογία Ποιότητας

Κοντελέ Βαρβάρα

Γεωπόνος

Τμήμα Λογιστηρίου & Πιστοποίησης

Μπαλτσιώτης Λάμπρος

Οικονομολόγος

Μπίνιος Σπυρίδων

Λογιστής

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης (Γραμματεία)

Αναστασίου Αθανασία

Πληροφορική

Γεωργίου Χρήστος

Διοικητικό Προσωπικό

Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

Παπαγεωργίου Ελένη

Νομικός Σύμβουλος

Scroll to top