Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) της εταιρείας προκύπτει από την μετοχική σύνθεση της εταιρείας και σε αυτό μετέχουν εκπρόσωποι των μετόχων.

Με την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας (Οκτωβριος 2023) και την τοποθέτηση των νέων δημοτικών αρχών το διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει νέα σύνθεση. Σύμφωνα με το πρακτικό 197/31-01-2024 η σύνθεση είναι η ακόλουθη:

Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας

Πρόεδρος

Καραμάνης Δημήτριος

Δήμαρχος Λιβαδειάς

Αντιπρόεδρος

Αραπίτσας Γεώργιος

Δήμαρχος Αλιάρτου - Θεσπιέων

Γραμματέας

Παπασπύρου Γεώργιος

Αντδήμαρχος Θηβαίων

Μέλος

Ρόδης Λάμπρος

Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Ορχομενού

Μέλος

Σταθάς Ιωάννης

Δήμαρχος Διστόμου – Αρχώβης - Αντίκυρας

Μέλος

Περγάλιας Βασίλειος

Δήμαρχος Τανάγρας

Μέλος

Μίχας Δημήτριος

Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Βοιωτίας

Μέλος

Καλλιαντάσης Χρήστος

Αντιδήμαρχος Λεβαδέων

Μέλος

Χατζησταμάτης Ανδρέας

Εκπρόσωπος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδος

 


 ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Α.Ε. -ΟΤΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το πρακτικό 148/23-10-2014 αποτελείται από εννιά (9) άτομα και έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας

Πρόεδρος

Γιώτα Πούλου

Δήμαρχος Λιβαδειάς

Αντιπρόεδρος

Σπυρίδων Νικολάου

Δήμαρχος Θηβαίων

Γραμματέας

Γεώργιος Ντασιώτης

Δήμαρχος Αλιάρτου

Μέλος

Λουκάς Υπερήφανος

Δήμαρχος Ορχομενού

Μέλος

Ιωάννης Γεωργακός

Δήμαρχος Διστόμου – Αρχώβης - Αντίκυρας

Μέλος

Βασίλειος Περγάλιας

Δήμαρχος Τανάγρας

Μέλος

Παναγιώτης Αγνιάδης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Βοιωτίας

Μέλος

Σπυρίδων Κίτσος

Αντιδήμαρχος Θηβαίων

Μέλος

Χρήστος Κυπράιος

Αντιδήμαρχος Λεβαδέων

 

Με την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας (Μαϊος 2019) και την τοποθέτηση των νέων δημοτικών αρχών (Σεπτέμβριος 2019) το διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει νέα σύνθεση. Σύμφωνα με το πρακτικό 180/27-9-2019 η σύνθεση είναι η ακόλουθη:

Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας

Πρόεδρος

Ιωάννης Ταγκαλέγκας

Δήμαρχος Λιβαδειάς

Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Ντασιώτης

Δήμαρχος Αλιάρτου - Θεσπιέων

Γραμματέας

Γεώργιος Παπασπύρου

Αντιδήμαρχος Θηβαίων

Μέλος

Παρασκευή Καράλη

Δήμαρχος Ορχομενού

Μέλος

 Ιωάννης Σταθάς

Δήμαρχος Διστόμου – Αρχώβης - Αντίκυρας

Μέλος

 Βασίλειος Περγάλιας

Δήμαρχος Τανάγρας

Μέλος

Παναγιώτης Αγνιάδης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Βοιωτίας

Μέλος

 Αθανάσιος Καλογρηάς

Αντιδήμαρχος Λεβαδέων

Μέλος

 Αικατερίνη Κοσκοβόλη

Μέλος Περιφερειακής Ενότητας Δήμων Στερεάς Ελλάδος

 

Με απόφαση της Γενικής Σύνέλευσης το διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποκτά νέα σύνθεση (Απόφαση 48/28-09-2020). Η σύνθεση είναι η ακόλουθη:

Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας 

Πρόεδρος

Ιωάννης Ταγκαλέγκας

Δήμαρχος Λιβαδειάς

Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Ντασιώτης

Δήμαρχος Αλιάρτου - Θεσπιέων

Γραμματέας

Γεώργιος Παπασπύρου

Αντιδήμαρχος Θηβαίων

Μέλος

Παρασκευή Καράλη

Δήμαρχος Ορχομενού

Μέλος

 Ιωάννης Σταθάς

Δήμαρχος Διστόμου – Αρχώβης - Αντίκυρας

Μέλος

 Βασίλειος Περγάλιας

Δήμαρχος Τανάγρας

Μέλος

Μίχας Δημήτριος

Μέλος - Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Βοιωτίας

Μέλος

 Αθανάσιος Καλογρηάς

Αντιδήμαρχος Λεβαδέων

Μέλος

 Μητάς Αλέξανδρος

Μέλος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδος

 

 

 

 

 

 

Scroll to top