Η εταιρεία ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κατά συνέπεια η μετοχική σύνθεση της εταιρείας, μετά την συγχώνευση των Δήμων με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» έχει ως εξής:

ΜΕΤΟΧΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Δήμος Λεβαδέων

30,87 %

Δήμος Αλιάρτου

16,59 %

Δήμος Διστόμου – Αραχόβης – Αντίκυρας

15,50 %

Δήμος Θηβαίων

12,52 %

Δήμος Τανάγρας

11,09 %

Δήμος Ορχομενού

9.03 %

Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδος)

3,01 %

Επιμελητήριο Βοιωτίας

0,69 %

Σύλλογοι Γυναικών

0,24 %

Λοιποί Ιδιωτικοί Φορείς

0,47 %

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 829.695,15 €

Η Διοίκηση της εταιρείας ακολουθεί το σχετικό οργανόγραμμα.

 

Scroll to top