Η Ελικώνας – Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε. – Ο.Τ.Α. σας καλωσορίζει στην επίσημη ιστοσελίδα της!

Η εταιρεία ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (πρώην Εταιρεία Προστασίας – Ανάπτυξης Ελικώνα ΑΕ), ιδρύθηκε το 1995 με πρωτοβουλία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έχει έδρα της την Λιβαδειά Βοιωτίας και δραστηριοποιείται στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Πρόκειται για μια εταιρεία με σημαντική δραστηριότητα στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μελετών και άλλων έργων στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

Με σταθερά βήματα, η εταιρεία εξελίσσεται σε κινητήρια δύναμη και μέσο επίτευξης σημαντικών έργων και προγραμμάτων στη Βοιωτία αποτελώντας αξιόπιστο και αποτελεσματικό φορέα ο οποίος εξελίσσεται σε καινοτόμο και πρωτοποριακό μηχανισμό ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή με στόχο την ανάλυση των αναγκών, των προβλημάτων και των δυνατοτήτων της Βοιωτίας και τη χάραξη συγκεκριμένης αναπτυξιακής στρατηγικής στο πλαίσιο των προγραμμάτων και των έργων που υλοποιεί.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πρόκειται για μία Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία η οποία διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 290 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/95), καθώς και από τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.2339/95.

Επωνυμία : ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΤΑ
Διακριτικός Τίτλος : ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΑΝΑΣΣΟΣ Α.Α.Ε.- ΟΤΑ
Έδρα : Λιβαδειά Βοιωτίας
Διεύθυνση Έδρας : Έρκυνας 9, 1ος Όροφος
Έτος Ίδρυσης : 1995
ΑΦΜ : 094338766
Αρ. Μητρώου (ΑΜΑΕ) : 32762/11/Β/95/2
Αρ. Μητρώου ΓΕΜΗ : 13386817000
ΦΕΚ Ίδρυσης : 692/13-02-1995 και 6476/02-07-2002

Transparent logo1

Scroll to top