ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έληξε την Δευτέρα 17/9/2018 η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα.

Κατατέθηκαν συνολικά 17 προτάσεις από τους Δήμους της περιοχής, το Επιμελητήριο Βοιωτίας και Πολιτιστικούς Συλλόγους, συνολικού προϋπολογισμού 2.444.881,66 €. Το ποσό που είχε προκηρυχθεί ήταν 1.588.000 €.

Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των προτάσεων που κατατέθηκαν από τις Επιτροπές Αξιολόγησης της εταιρείας.


Σύντομα θα γίνει και η προκήρυξη της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 19.2 του Τοπικού Προγράμματος CLLD-LEADER που θα αφορά τις παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα.


Η ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ εύχεται καλή επιτυχία σε όλους τους δυνητικούς δικαιούχους.

                                            

                                                                                                                                           Το Γραφείο Τύπου

Scroll to top