Η εταιρεία ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. – ΟΤΑ συμμετέχει στην

«AgroFest ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
1ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Γεωργίας & Κτηνοτροφίας

Σας περιμένουμε για να σας ενημερώσουμε για τις νέες ευκαιρίες επιδότησης σε φυσικά πρόσωπα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς τις μεταποίησης, τουρισμού, παροχής υπηρεσιών, που προσφέρει το πρόγραμμα CLLD- LEADER την τρέχουσα περίοδο.

                                                                                                                                                    Το Γραφείο Τύπου

Scroll to top