Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) της εταιρείας προκύπτει από την μετοχική σύνθεση της εταιρείας και σε αυτό μετέχουν εκπρόσωποι των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννιά (9) άτομα και έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας

Πρόεδρος

Γιώτα Πούλου

Δήμαρχος Λιβαδειάς

Αντιπρόεδρος

Σπυρίδων Νικολάου

Δήμαρχος Θηβαίων

Γραμματέας

Γεώργιος Ντασιώτης

Δήμαρχος Αλιάρτου

Μέλος

Λουκάς Υπερήφανος

Δήμαρχος Ορχομενού

Μέλος

Ιωάννης Γεωργακός

Δήμαρχος Διστόμου – Αρχώβης - Αντίκυρας

Μέλος

Βασίλειος Περγάλιας

Δήμαρχος Τανάγρας

Μέλος

Παναγιώτης Αγνιάδης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Βοιωτίας

Μέλος

Σπυρίδων Κίτσος

Αντιδήμαρχος Θηβαίων

Μέλος

Χρήστος Κυπράιος

Αντιδήμαρχος Λεβαδέων