Πίνακας 1: «Περιοχή παρέμβασης»:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΞΟΝΑ 4 – Προσέγγιση LEADER
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΠΑΑΧ
Δ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δ.Δ. ΑΡΑΧΩΒΑΣ 
Δ.Δ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ
Δ.Δ. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Δ.Δ. ΣΤΕΙΡΙΟΥ
Δ. ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
Δ.Δ. ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ
Δ.Δ. ΡΩΜΑΙΙΚΟΥ
Δ.Δ. ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ
Δ.Δ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δ.Δ. ΑΛΑΛΚΟΜΕΝΩΝ
Δ.Δ. ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ
Δ.Δ. ΑΚΟΝΤΙΟΥ
Δ.Δ. ΠΡΟΣΗΛΕΙΟΥ
Δ.Δ. ΘΟΥΡΙΟΥ 
Δ.Δ. ΔΑΥΛΕΙΑΣ
Δ.Δ. ΠΑΡΟΡΙΟΥ
Δ.Δ. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ
Δ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Δ.Δ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ
Δ.Δ. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ
Δ.Δ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ
Δ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Δ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (εκτός σχεδίου πόλης)
Δ.Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ.Δ ΠΥΡΓΟΥ
Δ.Δ. ΠΑΥΛΟΥ
Δ.Δ. ΛΟΥΤΣΙΟΥ
Δ.Δ. ΚΑΡΥΑΣ
Δ.Δ. ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
Δ.Δ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δ.Δ. ΚΑΣΤΡΟΥ
Δ.Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ
Δ.Δ. ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ
 
Δ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ Δ.Δ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ
Δ.Δ. ΠΕΤΡΑΣ
Δ.Δ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ
Δ.Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ
Δ.Δ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ
Δ.Δ. ΘΕΣΠΙΕΩΝ
Δ.Δ. ΑΣΚΡΗΣ
Δ.Δ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Δ.Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 
Δ.Δ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ Δ.Δ. ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ
Δ.Δ. ΥΠΑΤΟΥ
Δ.Δ. ΕΛΕΩΝΟΣ
Δ.Δ. ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
Δ.Δ. ΒΑΓΙΩΝ
Δ.Δ. ΕΛΛΟΠΙΑΣ
Δ.Δ. ΞΥΡΟΝΟΜΗΣ
Δ.Δ. ΛΟΥΤΟΥΦΙΟΥ
Δ.Δ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ
Δ.Δ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Δ.Δ. ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ
Δ.Δ. ΘΙΣΒΗΣ
Δ.Δ. ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ
Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΙΩΝ
Δ.Δ. ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ
Δ.Δ. ΛΕΥΚΤΡΩΝ
Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ.Δ. ΑΡΜΑΤΟΣ
Δ.Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Δ.Δ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ(εκτός σχεδίου)
Δ.Δ. ΑΣΩΠΙΑΣ
Δ.Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 
Δ.Δ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
Δ.Δ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ
Δ.Δ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ
Δ.Δ. ΠΥΛΗΣ
Δ.Δ. ΣΚΟΥΡΤΩΝ
Δ.Δ. ΔΑΦΝΗΣ

Η φυσιογνωμία της περιοχής παρέμβασης
Η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος της ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. για τον άξονα 4 του Π.Α.Α. εντάσσεται στα όρια του Νομού Βοιωτίας, και καλύπτει το 47% της έκτασης και το 44% του πληθυσμού του Νομού. Ο Νομός Βοιωτίας βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος σε μια έκταση 2.952 Km2 και πληθυσμό 131.085 κατοίκους, σύμφωνα με την Απογραφή της ΕΣΥΕ το 2001, με πυκνότητα πληθυσμού 44%
Ο νομός αποτελείται από δύο επαρχίες, της Λιβαδειάς και της Θήβας και χωροταξικά ορίζεται από τον νομό Αττικής στα νότια, με τον νομό Φθιώτιδας στα βόρεια στα δυτικά από τον νομό Φωκίδος και στα ανατολικά από το νομό Εύβοιας. Η περιοχή εφαρμογής ορίζεται από τα όρη του Ελικώνα και του Παρνασσού, περιλαμβάνει τον κάμπο της Κωπαϊδας και φτάνει ως το Δήμο Σχηματαρίου, με έκταση 1372,75 Km2 , πληθυσμό 57.186 κατοίκους και πυκνότητα 42%. Η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από 18 πεδινά Δ.Δ., 3 ορεινά και 16 μειονεκτικά και περιλαμβάνει Διαμερίσματα 16 Δήμων και 1 Κοινότητας. Προστατευόμενες περιοχές
Υπάρχουν δύο προστατευόμενες περιοχές από το Δίκτυο NATURA 2000 τμήμα των οποίων ανήκει στην περιοχή εφαρμογής. Αυτές είναι : Ο Εθνικός Δρυμός Παρνασσού ( κωδικός περιοχής: GR 2410002) με έκταση 3.695 εκτάρια, και το σύμπλεγμα της λίμνης Υλίκης- Παραλίμνης- Βοιωτικού Κηφισού ( κωδικός περιοχής: GR 2410001) με έκταση 11606,5 εκτάρια.Πίνακας 2: «Περιοχές Natura εντός των ορίων της περιοχής παρέμβασης»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ
GR2410001 Λίμνες Υλίκη-Παραλίμνη Βοιωτικός Κηφισσός 116,065
GR2410002 Ε.Δ.Παρνασσού 36,95
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
Scroll to top