Εκτύπωση

Το θεσμικό πλαίσιο για τον προσδιορισμό των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2986/2-12-2016 Αρ. Φύλλου 3885)

1η Τροποποίηση για τον προσδιορισμό των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2157/Β/2019/4-06-2019)

Attachments:
Download this file (1Η_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗΣΗ_ΚΥΑ_ΤΟΥΡ_ΚΑΤ.pdf)1Η_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗΣΗ_ΚΥΑ_ΤΟΥΡ_ΚΑΤ.pdf[ ]278 kB
Download this file (2986.16 ΦΕΚ 3885_Καταλυμάτων.pdf)2986.16 ΦΕΚ 3885_Καταλυμάτων.pdf[ ]154 kB