Το θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο δημιουργήθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα Μέτρο 19.2.

  • Υπουργική Απόφαση 13214/30-11-2017 : "Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων"
  • 1η Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης 13214/30-11-2017 (ΦΕΚ 7888 21-09-2018)
  • 2η Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης 13214/30-11-2017 (ΦΕΚ 355 22-01-2019)
Scroll to top