Στις 29/09/2018 ολοκληρώθηκε το σύνολο των ανειλημμέων πράξεων του Άξονα 4 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 - 2020.

Από το σύνολο των 19 έργων που συνεχίζονταν στη νέα προγραμματική περίοδο για την εταιρεία ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ολοκληρώθηκαν τα 16 έργα σύμφωνα με τον σχετικό συνημμένο πίνακα.

Επικοινωνία

ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ 

Έρκυνας 9 (1ος όροφος) Λιβαδειά, 32131 Ελλάδα 

 

Τηλ.:        22610.80661 - 80662

Fax:         22610.80663

Email:     elikona1@otenet.gr

Get Social

Newsletter

Scroll to top