Στο πλαίσιο του Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ), εγκρίθηκε με τις υπ’ αριθμ.5807/29.6.2009 και 5954/2.7.2009 Αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η εφαρμογή του Τοπικού Προγράμματος LEADER Βοιωτίας, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η  Ελικώνας- Παρνασσός Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, η οποία αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης (εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.).  

Αποτελέσματα 4ης προκήρυξης στο πλαίσιο του Leader - Άξονας 4

Πρακτικό ΕΔΠ με αριθμό 42 και ημερομηνία 18 Νοεμβρίου 2015

 

Attachments:
Download this file (Results_4_announcement.pdf)Results_4_announcement.pdf[Αποτελέσματα 4ης προκήρυξης Leader - Άξονας 4]178 kB
Download this file (Results_4_announcement.xls)Results_4_announcement.xls[Αποτελέσματα 4ης προκήρυξης Leader - Άξονας 4]41 kB
Scroll to top